Влияние цвета

Влияние цвета на человека - неоспоримо!